całodobowe

wsparcie techniczne

dla Zarządców i Administratorów

Slider

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Himont Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy Aleja 29 Listopada 85, 31-408 Kraków, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami:
KRS 0000831693, NIP 6783184053, REGON 385664405,

Oznacza to, że posługujemy się informacjami pozwalającymi Państwa zidentyfikować, udostępnionymi nam przez Państwa m.in. podczas zgłaszania awarii na całodobowy
numer alarmowy 503 995 994, przez formularz kontaktowy na platformie QRsticker do zgłaszania usterek przez mieszkańców w domenie www.zgloszenia.tech jak również przez
formularz kontaktowy na stronach w domenie www.himontgroup.pl, dodatkowo przez system zarządzania budynkiem HIControl, udostępnionym administratorowi nieruchomości.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami:
korespondencyjnie pod adresem: Himont Group Sp.Z O.O, Aleja 29 Listopada 85, 31-408 Kraków,

Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@himontgroup.pl

II. W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez
Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
Wykonania łączącej nas z Państwa Wspólnotą Mieszkaniową umowy. Tak, aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie jak
najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób. Przykładowo, możliwie jak najszybciej reagować na zgłoszone przez Państwa do administratora budynku awarie powstałe na
częściach wspólnych znajdujących się w Państwa mieszkaniach.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych. W szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych,
rozpatrywania reklamacji.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Zgodę mogą Państwo wyrazić m.in.:

 •   w celach marketingowych, na potrzeby otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;
 • w celach analitycznych, w tym badania jakości.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób:

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług takich jak pogotowie techniczne, bieżące utrzymanie nieruchomości czy dowolna usługa oferowana przez
firmę Himont Group Sp. Z O.O., dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail oraz adres zamieszkania. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam
świadczenie dla Państwa usług i dokonywanie stosownych rozliczeń.

IV. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

 •   podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
 •   podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.
 • innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
 • operatorom pocztowym;
 •   bankom i instytucjom płatniczym;
 •   podmiotom nabywającym wierzytelności;
 •   Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;

V. Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować:

Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych
nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy
ponadto Państwa uprawnienia do:

 •   usunięcia danych osobowych;
 •   ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •   przenoszenia danych osobowych;
 •   sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • VI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy
  się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Dodatkowe informacje:

Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POBIERZ INFORMACJE RODO

w formie elektronicznej w dokumencie PDF